ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING FÖR TURISM

Vi gör översättning och tolkning för flera kända hotellkedjor, flygbolag, företag som tillhandahåller teknologier för turismen och för resebyråer med direktkontakt.
 

Rese- och turistbyråer från hela världen anförtror tolkbyrån POLYGLOT att säkerställa kommunikation på flera språk, som lokaliseras och anpassas till målgrupper i hela världen.  
 

Kommunikation med olika målgrupper har stor betydelse för utveckling av ert varumärke och för höjning av lönsamheten inom rese- och turismbranschen, där det råder en stor konkurrens.
 

Vi har en stor erfarenhet inom rese- och turistnäringen och vi har betjänat olika företag inom denna näring:

  • flygbolag;
  • hotell;
  • vandrarhem (hostell);
  • webbsidor för bokning av resor;
  • reseagenter;
  • biluthyrnings firmor.


Förutom att de har en nyanserad förståelse av turistbranschen samarbetar våra översättare och tolkar med kunderna för att man ska uppnå de mål de vill. Våra lingvister har också erfarenhet av arbete med att interpretera olika format så att ni kan få bästa möjliga nytta av översättningen.