ÖVERSÄTTNING AV WEBBSIDOR

Ett företags anseende gynnas till stor del av webbsidan – företagets visitkort – och av hur väl dess text översatts. Tolkbyrån POLYGLOT kommer att hjälpa er att göra ert företag känt och uppskattat i många länder med en flerspråkig webbsida och med lokalisering. Det är onödigt att påpeka, att en väl reklamerad webbsida kan betydligt höja ert företags försäljningsvolymer utomlands, öppna nya marknader för era varor och tjänster och knyta nya kunder och partners till er.
 

En flerspråkig webbsida kommer att ge er:

  • det bästa och billigaste instrumentet för reklam av era varor och tjänster 365 dagar om året;
  • möjlighet för era varor och tjänster att erövra nya marknader;
  • möjlighet till bättre service för era partners och kunder.


Era utländska partners och kunder kommer alltid att kunna få den senaste informationen om ert företag, era varor, tjänster, nya projekt och utvecklingsperspektiv. De kommer likaså att ha tillgång till information på modersmålet om förnyade prislistor och  om de aktuellaste produkterna och tjänsterna o.a.


Om ni vill ha framgång på utländska marknader, kommer en beskrivning av ert företags professionella verksamhet på främmande språk att ha stor betydelse. Era produkter, tjänster och andra verksamhetsområden måste vara klart, kunnigt och effektivt beskrivna. 

Många studier av internetanvändarnas beteende visar, att de tillbringar allt mer tid med att se på  webbsidor med text på deras eget modersmål.


Översättning av webbsidor
lokalisering, globalisering, översättning av webbsidor … Vad är det för skillnad?


Lokalisering av webbsida betyder översättning av webbsida från ett annat språk motsvarande det lands språk på vars marknad man planerar att lansera sina produkter eller tjänster.


Exempel:

  • översättning till lettiska av en känd tysk producents av vitvaror webbsida;
  • översättning till engelska av en lettisk internetbutiks webbsida.


Globalisering av webbsida – det är en mycket mer invecklad process som innebär översättning av webbsidan till flera språk . Storföretag har ofta 20 till 30 lokala versioner av webbsidan. Om denna process sker centraliserat (med hjälp av en eller två entreprenörer) kan man kalla den för globalisering. Ibland används begreppen „lokalisering” och „globalisering” som synonymer. Till exempel ett företag översätter sina internet resurser till 30 olika språk (nämligen „globaliserar” sin webbsida) och anlitar för översättningen 10 olika företag som utför lokalisering till respektive lokalt språk.


Exempel:

  • En möbeltillverkares i Lettland webbsida översatt till tyska, engelska, spanska, italienska, kinesiska och japanska.;
  • En kinesisk leksakstillverkares webbsida översatt till de största europeiska språken.


Vi kommer att se till att er webbsida är lättförståelig, intressant och attraktiv för olika målgrupper i olika länder. Våra specialisters professionalism är garanti för att era utländska partners kommer att uppfatta er webbsida som om den var skriven på deras modersmål.