Översättning av dokument

Tolkbyrån POLYGLOT erbjuder översättning av en mängd olika dokument. Ofta krävs att översättningen av dokument också bestyrks. Vi erbjuder översättningar av dokument som bestyrks av antingen notarius publicus eller auktoriserad översättare allt efter behov.
 

Översättningar av dokument kan förslagsvis delas in i följande grupper:

  • Översättningar av personliga dokument (pass, arbetsintyg, olika andra intyg och betyg);
  • Översättningar av förenings och företagsdokument (protokoll från konstituerande styrelsemöten, affärsdokument, registrerings dokument);
  • Översättningar av upphandlings underlag och anbud;
  • Översättningar av certifikat, testprotokoll, intyg och attester;
  • Översättningar av finansdokument (affärsplaner, bokföringsdokument, utskrifter);
  • Översättningar av avtalsdokument (överenskommelser, kontrakt, ändringar och förslag).


Vi har översatt oerhört många specifika och allmänna dokument och tack vare det, kan vi uppfylla varje beställning på dokumentöversättning ytterst noggrant och felfritt så att de motsvarar rätt form.
 

Verifiering av notarius publicus:

  • Verifiering av översättarens namnteckning – om notarius publicus inte kan det språk på vilket dokumentet har skrivits eller översatts till, kan översättningen utföras av en professionell översättare som notarius publicus personligen känner. I detta fall intygar notarius publicus, att översättarens namnteckning på översättningen av dokumentet är äkta. På så sätt fastställs översättarens liksom också inlämnarens av dokumentet person. Tvärt emot den utbredda föreställningen intygar inte notarius publicus att översättningen är rätt och riktig, eftersom hen inte behöver behärska främmande språk och hen kan behärska dem bristfälligt. Namnteckningen verifieras genom att man på dokumentēt sätter en intygsstämpel skriver in det i notarius publicus register, där man tidigare registrerat respektive översättares namn, efternamn och utbildningsdiplom.
  • Dokumentkopior – notarius publicus verifierar, att kopior av juridiska personers dokument och utskrifter ur dem är kta under förutsättning att dessa dokument inte står i motsättning till Republiken Lettlands lagstiftning. Om man från dokumentkopian gör ytterliggare en kopia verifierar notarius publicus den under förutsättning, att den första kopians äkthet verifierats av notarius publicus eller om kopian gjorts av den juridiska person som utfärdat originaldokumentet.  
  • Kopia av översättning med översättarens namnteckning verifierad av notarius publicus. Dessa dokument ser ut så här: originaldokumentet och översättningen är sammansydda och intygade med ett klistermärke och notarius publicus stämpel. Notarius publicus kopierar alla de sammansydda dokumenten (både originalet och översättningen) och därefter verifierar hen denna kopia på samma sätt som en kopia av ett äktenskapsintyg eller ett arbetsintyg.


Leveranstiden för översättning av dokument med verifiering av notarius publicus kan vara från några timmar (översättning av standarddokument, till ex. pass, diplom, födelseattest och liknande dokument).


Observera: översättning av dokument med verifiering av notarius publicus görs endast under notarius publicus arbetstid.


Förutom översättning av dokument med verifiering av notarius publicus, är det möjligt att göra översättning som verifieras med tolkens personliga namnteckning och tolkbyråns stämpel.