TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

I våra dagar ökar samarbetet mellan inhemska och utländska företag lavinartat och i samma takt ökar omfattningen på den information de utbyter. Därför blir teknisk översättning allt mer efterfrågad.
 

Den tekniska översättningens utmärkande drag är i huvudsak, att det kräver n maximalt noggrann beskrivning av teknologiska processer, förmåga att översätta speciella facktermer och iaktta en motsvarande skrivstil. För översättning av teknisk dokumentation, instruktioner för utrustning och programsäkring behövs utmärkta språk- och fackkunskaper, vilket översättarna vid tolkbyrån POLYGLOT har. Vår översättningskompetens gör att vi kan prestera tekniska översättningar på hög professionell nivå och den språkliga kompetensen ger en fullkomlig språkbehärskning.
 

För att klara teknisk översättning krävs professionell kompetents och speciella kunskaper på de områden vilka de tekniska dokumenten behandlar. För tekniska översättningar anlitar vi översättare som är professionella på motsvarande område, nämligen experter med god erfarenhet av översättning av tekniska texter. Många av våra översättare och redigerare har erfarenhet av arbete inom olika produktionsgrenar, därför utförs den tekniska översättningen i vår tolkbyrå av specialister som har inte bara teoretisk utan också praktisk kunskap på något område. För att garantera, att rätt fackspråk används, anlitar vi för redigering och korrektur personer från olika branscher, kvalificerade specialister ofta med vetenskaplig grad.  Vid översättning av teknisk litteratur och dokument existerar inte sådana begrepp som viktig eller mindre viktig information, därför tillåts ingen avvikelse från orubbliga standarder i den tekniska översättningen.
 

De viktigaste tekniska översättningarna:

  • Översättning av teknisk dokumentation, som innehåller specifik information och berör olika kunskapsområden. Sådana arbeten betyder inte bara översättning av enskilda ord, fraser och meningar. Översättaren måste också fästa avseende vid specifika särdrag i det konkreta uppdragets tematik, för just det visar den tekniska översättarens skicklighet på det konkreta området.
  • Manualer till apparater. Eftersom dessa tekniska dokument innehåller speciellt viktig information, kan en sådan översättning göras kvalitativt endast av en specialist som väl känner till de tekniska fackorden och kan återge information på ett språk fackmän använder. För att kunna göra det måste man också följa alla normer och standarder på det konkreta området.
  • Översättning av vetenskapligt teknisk litteratur. Det är ett betydande arbete som kräver alla översättarens kunskaper och all samlad erfarenhet, för i detta fall måste översättaren inte bara ge en noggrann återspegling av texten utan också efterlikna författarens till originaltexten individuella stil.
  • Översättning av tekniska texter. Det kräver en precis definition av fackord utan att tappa textens mening. Det kan vara översättningar av bil eller byggnationsdokument eller dokument från något annat smalt specialområde.  Sådana översättningar har en viktig aspekt – översättaren måste vara väl insatt i översättningens tema, för det händer ofta att tekniska fackuttryck saknar motsvarande översättning på lettiska.
  • Lokalisering av programvara och översättning av gränssnitt omfattar full service för att anpassa delar av gränssnitt, extra filer och dokumentation. Detta arbete görs av specialister med gedigen vetenskaplig och teknisk utbildning.
  • Översättning av instruktioner som bifogas till olika apparater och utrustning användarinstruktioner, instruktioner för reglering och reparerig av utrustning, som kräver perfekta språkkunskaper och förmåga att återge komplicerade texter på ett enkelt språk.
  • Översättning av kataloger över utrustning görs vanligen i nära samarbete med kundens specialister för i allmänhet måste man följa det glossarium, standardöversättning och dokumentutformning som kundens företag använder.


Vi erbjuder också brådskande översättningar av teknisk litteratur, även omfångsrika texter, Tack vare det kommer ni att slippa stoppa arbetet bara för att det saknas teknisk instruktion och dokumentation på lettiska.