Affärsöversättningar

Tolkbyrån POLYGLOT är ledande på dokumentöversättning för små och medelstora företag, eftersom man i sin verksamhet använder världsledande stödsystem för kunder samt erbjuder ett bekvämt sätt att göra beställningar online. Om företag behöver översättningar vänder man sig till POLYGLOT, för man vill ha utmärkt kvalitet, snabb leverans och stort mervärde.

 

Tolkbyrån POLYGLOT har erfarenhet av att översätta en mängd olika dokument, däribland:

  • instruktioner till personalen;
  • produktbeskrivningar;
  • juridiska avtal;
  • marknadsundersökningar;
  • Power Point presentationer;
  • finansöversikter;
  • elektronisk kommunikation;
  • meddelanden i sociala medier.

 

Den erfarenhet vi hämtat  på den internationella marknaden och i en multikulturell miljö kommer att vara er till hjälp och främja ert företags utveckling. Våra översättningar av affärsdokument kommer att hjälpa er att utveckla er verksamhet oberoende av vilken bransch och vilken målgrupp det gäller.