Intygande av dokuments äkthet och verifikation av notarius publicus

En betydande del av våra kunder behöver få officiella dokument översatta. Det kan vara personliga dokument (pass, körkort, födelseattest m. fl.) eller juridiska dokument (lagfartsbevis, registreringsbevis av transportmedel, fastighetsdokument m. fl.).

Dessa dokument måste översättas innan de uppvisas för lettiska myndigheter eller någon annanstans. Det betyder att ni måste ha Apostille.


För att notarius publicus ska kunna verifiera ett dokument måste originaldokumentet uppvisas.

 

Verifikation av notarius publicus sker i två etapper, först översätter man dokumentet sedan verifierar notarius publicus det. Enligt Republiken Lettlands lag om Notarius publicus kan notarius publicus verifiera översättning från ett språk till ett annat om hen har tillräckliga kunskaper i respektive språk. Om notarius publicus inte har sådana kunskaper, kan översättningen göras av en översättare, vars namnteckning Notarius publicus sedan verifierar.

 

För att få en av notarius publicus verifierad översättning måste ni komma med respektive dokument till vårt kontor. Våra projektledare kommer att förklara vilka uppgifter som behöver lämnas in och informera när översättningen blir klar och om priset.

 

För de texter ni själv översatt till ett annat språk råder vi er att utnyttja tjänsten språkbrukskontroll. Under en språkbrukskontroll tittar vi på samma saker som under en redigering. Redaktören fäster speciell uppmärksamhet på språkstilen i texten, stavningen och vid behov också struktur och rubriker. Språkbrukskontroll är speciellt att rekommendera för marknadsföringstexter, webbsidor och texter som ska publiceras.

 

Priset för redigering är ungefär 50% av priset för översättning. Om ni bara vill utnyttja vår redigering, kommer våra projektledare att förbereda en offert enligt era krav (till ex. redigering av en akademisk avhandling).