PROFESSIONELL TOLKNINGS OCH ÖVERSÄTTNINGSSEVICE

Behöver ni översättning av en webbsida eller en broschyr till ett eller flera språk? Kanske ni behöver en noggrann översättning av ett dokument skrivet på ett främmande språk? Översättningar gjorda av professionella översättare kommer att vara till hjälp vid kontakter med kunder och organisationer i andra länder.

 

Vi kommer att när som helst översätta den text ni behöver oberoende av format, tema eller språk.

 

Våra certifierade specialister garanterar kvalitativ översättning av texter från de mest olika områden – från reklambroschyrer till mycket invecklade tekniska ritningar. Förutom språkutbildning har den största delen av våra medarbetare också professionell kvalifikation inom något vetenskapsfack. När det gäller speciella översättningar redigeras dessutom den översatta texten av fackmän på respektive område.


VI SPECIALISERAR OSS PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN


Dokument

Finanser

IT översättningar

Juridik

Literatur

Medicin

Farmaci

Affärsverksamhet

Teknik

Webbsidor

Vi har översatt oerhört många specifika och allmänna dokument och tack vare det, kan vi uppfylla varje beställning på dokumentöversättning ytterst noggrant och felfritt så att de motsvarar rätt form.

Översättning av finansdokument är en bestämd del av det internationella näringslivet. Ett företag kan inte existera och utvecklas utan skapande av finansiella relationer. I vår globaliserade tid är det nödvändigt att ständigt samarbeta med internationella partners från olika länder.

IT översättningar – översättningar inom informationsteknik. I våra dagar möter vi informationsteknik i nästan alla vardagsaktiviteter och alla moderna utrustningar (med några få undantag) har antingen en inbyggd dator eller kan förenas i system med datorteknik.

Juridisk översättning är översättning av dokument som reglerar juridiska relationer. Det omfattar översättning av sådana juridiska dokument, som är nödvändiga för internationella relationer av olika slag samt juridiska texter för utbyte av information och erfarenhet inom juridik mellan experter från olika länder.

Med litterär översättning menar man en översättning der källtexten är ett skönlitterärt verk. De översättare av skönlitteratur som arbetar hos POLYGLOT kan göra mycket högkvalitativa översättningar av olika skönlitterära verk.

Översättning av medicinska texter är ett ganska komplicerat arbete och ålägger översättaren ett stort ansvar. De medicinska översättningarna tillåter inga ungefärliga formuleringar och inga facktermer som inte är precisa.

Farmacibranschen måste, om man vill arbeta internationellt, säkerställa översättning av texter till olika målgruppers språk. Oberoende av om ni vill lämna in registreringsansökan, översätta bipacksedel med information till patienter, eller etiketter, måste informationen översättas felfritt, för annars kan det ha irreparabla följder.

Tolkbyrån POLYGLOT är ledande på dokumentöversättning för små och medelstora företag, eftersom man i sin verksamhet använder världsledande stödsystem för kunder samt erbjuder ett bekvämt sätt att göra beställningar online.

Den tekniska översättningens utmärkande drag är i huvudsak, att det kräver n maximalt noggrann beskrivning av teknologiska processer, förmåga att översätta speciella facktermer och iaktta en motsvarande skrivstil.

Tolkbyrån POLYGLOT kommer att hjälpa er att göra ert företag känt och uppskattat i många länder med en flerspråkig webbsida och med lokalisering. Det är onödigt att påpeka, att en väl reklamerad webbsida kan betydligt höja ert företags försäljningsvolymer utomlands, öppna nya marknader för era varor och tjänster och knyta nya kunder och partners till er.