Formatering och lokalisering

Formatering av material på flera språk

Formatering (bekant även som “DTP”) med datorprogram utförs av våra grafiska designers för att skapa eller dubblera layout av text, diagram och bilder så, att slutprodukten blir färdig för tryckning eller publicering i elektronisk form. Med hjälp av speciella program ordnar man text och grafisk design, för att skapa bulletiner, broschyrer, böcker, webbsidor m.m. Vi erbjuder översättning tillsammans med formatering så, att ni får det dokument eller den webbsida ni valt precis återgivet på målspråket.
 

Om ni behöver översättning av PDF filer, medicinska eller marknadsföringsbroschyrer, tekniska handböcker eller andra dokument som innehåller bilder och har en speciell layout, behöver ni också hjälp med formatering. Formatering efter översättning betyder rekonstruktion av det översatta dokumentets ursprungliga utseende.


Vi arbetar med följande filformat:

 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Powerpoint
 • Auto Desk
 • Corel Draw
 • Adobe Framemaker
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • Photoshop
 • Fireworks

Lokalisering

Vi förstår att kulturen spelar en stor roll när det gäller vilket intryck produkten ger, den kan ha en stor betydelse för reklamen, varumärkes namn och marknadsföring. Marknadsföringskampanjer kan vara lyckade och nå målgruppen i ett land men slå fel i ett annat. Därför bör er planerade information lokaliseras och anpassas till den tänkta marknadens kultur.

 

 

 

Vi erbjuder hjälp med lokalisering inom följande områden:

 • datorprogram och applikationer;
 • webbsidor;
 • branding;
 • elektroniskt studiematerial.