Verifikation av dokuments äkthet (legalisering) och APOSTILLE

 

            Verifikatin av ett dokuments äkthet (legalisering) betyder att man intygar att namnteckning och stämpel i dokumentet är autentiska. Det gör vanligen befattningshavare vid konsula för att garantera, att ett dokument som utfärdats i ett land bevarar sin juridiska giltighet i ett annat.

 

I Lettland legaliserar alla Notarius Publicus dokument  med apostille   sedan den 1 juli 2019.


I Lettland utfärdade offentliga dokument som man planerar att utnyttja utomlands.

 

Innan ni beger er till ett annat land för att arbeta, studera, ingå äktenskap mm., ta reda på vilka dokument ni kommer att behöva och om respektive lands myndigheter tar emot i Lettland utfärdade dokument, sedan de legaliserats i Utrikesministeriets Konsulära avdelning eller om det finns någon annan ordning.


Utomlands utfärdade dokument som man planerar att utnyttja i Lettland.

 

För att Lettlands myndigheter ska kunna ta emot utomlands utfärdade offentliga dokument måste de vara legaliserade i Utrikesministeriets Konsulära avdelning eller i Republiken Lettlands diplomatiska eller konsulära beskickning i respektive land. Dessa dokuments äkthet kan också intygas med Apostille som utfärdats av behörig myndighet i utlandet, om det inte mellan Lettland och detta land fastställts någon annan ordning.

 

Vi råder er att, innan ni lämnar in dokument för att verifiera äktheten, kontakta respektive lands diplomatiska beskickning, för att ta reda på hurdana dokument behövs för legalisering:

 

  1. endast dokumentets original/av notarius publicus vidimerad kopia;
  2. endast dokumentets original;
  3. dokumentets original/av notarius publicus vidimerad kopia och översättning. 

 

 

Dokumenten kan inte legaliseras om Utrikesministeriets Konsulära avdelning saknar prov på den ämbetspersons som undertecknat dokumentet namnteckning och respektive stämpel eller om dokumenten inte motsvarar de i lagen fastställda kraven på utformning av dokument (till exempel, översättning eller kopia har inte bundits samman och stämplats, dokumentet är laminerat o. a.).