Service

Våra medarbetare kommer varje dag till arbetet med en målsättning – hjälpa människor och företag att klara den moderna världens utmaningar och nå framgångar.

 Vi har erfarenhet av tolkning och översättning på en mängd olika områden och våra specialiserade översättare har grundlig kunskap om olika slags texter och respektive fackterminologi.

 

 

  • ISO certifikat
  • Mer än 200 språkpar
  • Mer än 150 000 översatta sidor per år
  • Hög garanterad kvalitet
  • Över 20 000 beställningar per år.

 


"En effektiv översättningsprocess börjar med en fördjupad insikt om målgruppen."