ÖVERSÄTTNINGSTEKNOLOGIER

För att göra arbetet mer effektivt, lätthanterligt och öka tempot används teknologier i hela världen i allt större omfattning. Tolk- och översättningsbranschen är inget undantag. Användning av för situationen lämpliga innovativa teknologier kan skapa ett betydande mervärde. Översättarna använder i allt större utsträckning speciella dataprogram för att påskynda översättningsprocessen och förbättra kvaliteten
 

Hur möter professionella översättare denna utmaning? Datoriserade översättningsverktyg (CAT) automatiserar och stöder en stor del av översättningsprocessen. De underlättar översättarens arbete genom att selektivt välja ut tidigare översatta texter. Utbudet av sådana verktyg ökar hela tiden och dessutom utvidgas de möjligheter verktygen erbjuder, att de möjliggör projektledning från början till slut.