Priser

FRÅN  0,050 EUR/per ord 

Vårt mål är effektivt arbete. Det har gett som resultat, att vi har kunnat sänka utgiftsnivån, vilket gett oss möjlighet att betydligt sänka översättningskostnaderna. Vårt unika erbjudande  – maximalt låga priser på den professionella översättningsmarknaden med bibehållen hög kvalitet på översättningarna.

 

Rabatt för våra permanenta kunder samt för stora beställningar (från 20 sidor).


Dessutom erbjuder vi:

Text korrektur för 50% av priset för översättning.

Vidimering av notarius publicus 10.00 EUR

Vidimering av kopia 3.50 EUR

Vidimering av auktoriserad tolk 5.50 EUR

Muntlig tolkning på begäran.

Omskrivning av text 50% av priset för översättning