Gratiserbjudande

Begär offert

Klicka för att bifoga filer

Professionell tolkning och översättning till/från de baltiska språken

Vi ställs ständigt inför behovet av tolkning/översättning. Om ni behöver professionella översättningar eller tolkning från/till engelska, tyska, spanska eller något annat språk, har ni gjort rätt val. Tolkbyrån POLYGLOT erbjuder tolkning och översättning av olika texter och dokument från lettiska och ryska till andra språk och vice versa.


Polyglot:s samarbetspartners:

/

Citadele banka


I vår dynamiska tid kräver affärerna fart och precision i allt. I samarbete med internationella partners och kunder är det speciellt viktigt, därför väljer vi POLYGLOT som säkerställer noggranna översättningar av dokument med korrekt terminologi och mot passande betalning och gör det alltid i tid! Det kvittar till vilket språk vi behöver översättning av dokument, POLYGLOT klarar det! Om det vittnar vårt samarbete under flera år.

/

AD Baltic


Alltid snabba och kvalitativa översättningar inom bilreservdelsbranschen. Tack för det professionella tillvägagångssättet!

/

BTA


Vi värderar POLYGLOTS tillmötesgående mycket högt, de var beredda att översätta under mycket ansträngda förhållanden. Det märke vi speciellt, när vi på kort tid behövde översätta texter till flera språk till företagets nya webbsida som faktiskt skapades på nytt.

/

Herbalife


Lätt och snabb kommunikation. Översättningarna klara i tid. Trevligt att samarbeta.

/

Karcher


I Karchers dynamiska dagliga arbete är företagets POLYGLOT tjänster ovärderliga. Vi har sedan flera år utvecklat ett lyckat samarbete med POLYGLOT och sätter ett stort värde på tjänsternas kvalitet, effektivitet och precision. I SIA Kerchers namn vill jag tacka POLIGLOTs medarbetare för det lyckade samarbetet!

/

Reverta


Reverta har haft ett framgångsrikt samarbete med tolkbyrån POLYGLOT sedan den 1 februari 2011, då ett samarbete mellan Reverta och tolkbyrån POLYGLOT började angående tolkning och översättning. Under denna tid har POLYGLOT visat sig vara en pålitlig partner för tolkning och översättning, har gett kvalitativ service, visat personlig attityd, initiativ och förståelse för vårt företags speciella verksamhet och dynamik. POLYGLOT har iakttagit överenskomna tider och aldrig överträtt sekretessbestämmelser enligt avtal. Vi rekommenderar POLYGLOT som en pålitlig, professionell och snabbt reagerande samarbetspartner för tolkning och översättning.

/

Tenaсhem


Samarbetet med POLYGLOT både beträffande muntlig tolkning och översättning har avsevärt underlättat SIA Tenachems vardag både gällande lokala och internationella projekt. Vi värderar POLYGLOTs tjänster, deras kvalitet och snabbhet mycket högt liksom också utbudet av språk.

/

Veselības centrs 4


Veseliba centrs 4 har under flera år samarbetat med tolkbyrån POLYGLOT. Tolkbyrån POLYGLOT säkerställer snabb och kvalitativ översättning på olika språk, vilket motsvarar våra krav. Vi kan rekommendera POLYGLOT som ger en kvalitativ service.

/

Radisson Blu


Eftersom Radisson Blu hotellens viktigaste målgrupp är utländska turister, är tolkning och översättning en väsentlig och nödvändig service för vårt företag. Med tolkbyrån POLYGLOT har vi samarbetat i över ett år och vi är mycket nöjda med det samarbetet. Tolkningen och översättningarna är kvalitativa, kommunikationen lätt och behaglig och vad som är viktigast översättningarna görs snabbt inom fastställd tidsgräns.

/

Balticom


Alltid snabbt och noggrant, vi samarbetar under flera år. Mycket tillmötesgående och operativ service. Vi tackar tolkbyrån POLYGLOT för ypperligt samarbete.

/

RBSSKALS


Vi är glada över en sådan samarbetspartner som tolkbyrån POLYGLOT! Alltid snabbt, flexibelt, tillmötesgående och med individuell attityd vid varje tillfälle.


Tolkbyrån POLYGLOT erbjuder:

Tolk och översättningstjänster

Tolkbyrån POLYGLOT erbjuder tolkning och översättning av en mångfald olika texter och dokument från olika andra språk till lettiska och ryska samt vice versa.

Tolkning

I den nutida världen med globala affärskontakter har muntlig tolkning blivit mycket efterfrågad och samtidigt hör det till de svåraste tolkningarna. Tolkens betydelse ökar ständigt.

Tolknings och översättningsområden

Tolkbyrån POLYGLOT:s auktoriserade specialister garanterar kvalitativ översättning av texter från de mest olika områden från reklambroschyrer till invecklade tekniska ritningar.