Rakstiskā tulkošana

Vai jums ir nepieciešams iztulkot mājaslapu vai brošūru vienā vai vairākās valodās? Vai jums steidzami ir vajadzīgs precīzs svešvalodā sastādīta dokumenta tulkojums? Profesionālu tulkotāju veikti tulkojumi ļaus jums efektīvi sazināties ar klientiem un organizācijām ārvalstīs.
 

Mēs jebkurā laikā rakstiski iztulkosim jums nepieciešamo tekstu neatkarīgi no tā sastādīšanas formāta, temata un valodas.
 

Mūsu biroja sertificētie speciālisti garantē visdažādāko jomu tekstu kvalitatīvu tulkojumu – no reklāmas bukletiem līdz vissarežģītākajiem inženieru rasējumiem. Papildus izglītībai valodniecībā, lielākā daļa mūsu darbinieku ir ieguvusi profesionālu kvalifikāciju kādā no zinātnes jomām. Turklāt specializētajos projektos tulkojumus rediģē attiecīgās nozares speciālisti.


Tulkošanas nozares


Biznesa tulkojumi

Dokumentu tulkojumi

Finanšu tulkojumi

IT tulkojumi

Juridiskie tulkojumi

Literārie tulkojumi

Mārketinga tulkojumi

Medicīniskie tulkojumi

Farmācijas tulkojumi

Zinātniskie tulkojumi

Tehniskie tulkojumi

Mājaslapu tulkojumi

Mūsu lietišķo tulkojumu pakalpojumi palīdzēs jums attīstīt uzņēmējdarbību neatkarīgi no pārstāvētās nozares un mērķauditorijas.

Mēs esam iztulkojuši ārkārtīgi daudz specifisku un vispārēju dokumentu, un tas ļauj mums precīzi, bez kļūdām un atbilstoši pareizai formai izpildīt jebkurus pasūtījumus, kas saistīti ar dokumentu tulkošanu.

Finanšu nozares tulkojumi ir neatņemama daļa no starptautiskās uzņēmējdarbības. Uzņēmums nevar pastāvēt un uzplaukt bez finansiālu attiecību veidošanas.

Kvalitatīvu tulkojumu IT jomā – tāpat kā citās tehniskajās nozarēs – ir grūti iegūt, jo profesionālie valodnieki ar humanitāro izglītību bieži neorientējas tulkojuma tematikā.

Juridisko tekstu tulkojumi aptver tādas jurisprudences jomas kā konstitucionālās, administratīvās, civilās, komerciālās, nodokļu, kriminālās un starptautiskās tiesības, kā arī citus pastāvošos tiesību attiecību veidus.

Daiļliteratūras tulkojums būtiski atšķiras no pārējiem tulkojumu veidiem, jo galvenais princips šajā gadījumā nosaka, ka lielākā uzmanība jāpievērš poētiskās komunikācijas funkcijai.

Reklāmas kampaņas efektivitāte ir atkarīga no attiecīgo elementu veiksmīga savienojuma. Tomēr bieži vien lielākā nozīme ir tieši tekstam.

Medicīnisko tekstu tulkošana ir samērā sarežģīts darbs un uzliek lielu atbildību izpildītājam. Medicīniskais tulkojums nepieļauj aptuvenus formulējumus un neprecīzus terminus.

Strādājot starptautiskā mērogā, farmācijas nozares pienākums ir nodrošināt iztulkotus materiālus dažādās valodās runājošām mērķauditorijām.

Zinātnisko tekstu tulkojumu specifika nosaka, ka nepareizi uztverta teksta jēga un/vai nekorekts terminoloģijas lietojums var pilnībā sagrozīt tulkojamā materiāla jēgu.

Tehniskajam tulkojumam ir īpaša specifika, un galvenokārt tas pieprasa maksimāli precīzi aprakstīt tehnoloģiskos procesus, prasmīgi veikt šauri specializētu terminu tulkojumu un ievērot atbilstošu izklāstījuma stilu.

Ārzemju partneri un klienti vienmēr varēs iegūt pašu jaunāko informāciju par jūsu uzņēmumu, precēm, pakalpojumiem, jauniem projektiem un attīstības perspektīvām.