Dokumentu īstuma un notariāls apliecinājums

Ievērojamai daļai klientu nepieciešama oficiālu dokumentu tulkošana. Tie var būt personiski dokumenti (pase, vadītāja apliecība, dzimšanas apliecība u.c.) vai juridiski dokumenti (zemes vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, nekustamā īpašuma dokumenti u.c.).

Šos dokumentus nepieciešams iztulkot pirms uzrādīšanas Latvijas valsts iestādēs vai citviet. Tas nozīmē, ka jums nepieciešams Apostille.


 

Notariālam apstiprinājumam ir nepieciešams dokumenta oriģināls

 

Notariālu apliecinājumu saņem divos posmos: vispirms dokumentu iztulko, bet pēc tam to notariāli apliecina. Saskaņā ar Latvijas Republikas Notariāta likumu notārs apliecina tulkojuma precizitāti no viena valodas otrā, ja tam ir pietiekamas prasmes attiecīgajā valodā. Ja notāram nav attiecīgu prasmju šajās valodās, tulkojumu var veikt tulkotājs, kura paraksta īstumu pēc tam apliecina notārs.
 

Lai notariāli apliecinātu tulkojumu, jums jāatnes attiecīgie dokumenti uz mūsu biroju. Mūsu projektu vadītāji konsultēs jūs par to, kādas ziņas nepieciešams iesniegt, kā arī informēs par tulkojuma izpildes termiņu un cenu.

Tekstiem, kurus svešvalodā esat sagatavojuši paši, iesakām izmantot valodas lietojuma pārbaudes pakalpojumus. Valodas lietojuma pārbaudes gaitā pārbaudām to pašu, ko skatām rediģēšanas procesā. Redaktors pievērš arī pastiprinātu uzmanību teksta stilam, reģistram un nepieciešamības gadījumā arī struktūrai un virsrakstiem. Valodas lietojuma pārbaude ir īpaši ieteicama mārketinga materiāliem, mājaslapām un citiem publicēšanai paredzētiem tekstiem.
 

Rediģēšanas pakalpojumu cena ir aptuveni 50% no tulkošanas pakalpojumu cenas. Ja vēlaties izmantot tikai mūsu piedāvātos rediģēšanas pakalpojumus, projektu vadītāji sagatavos piedāvājumu atbilstoši jūsu prasībām (piemēram, disertācijas rediģēšana).