Mutiskās tulkošanas pakalpojumi

Mūsdienu globālās tirdzniecības pasaulē mutiskā tulkošana ir iemantojusi augstu popularitāti, taču vienlaikus tas ir sarežģītākais tulkošanas pakalpojums. Tulkošanas procesā liela nozīme ir tulka personībai, jo psiholoģiskajā līmenī tulks (nevis jūs) ir jūsu ārvalstu partnera galvenais informācijas avots.
 

Izvēloties tulku, jūs izvēlaties pasākuma centrālo dalībnieku.


Minimālās prasības, kas piemērojamas tulkam, ir valodu prasmes, cienīgs izskats, izcilas komunikācijas spējas un zināšanas par jūsu uzņēmējdarbības specifiku. Divdesmit pirmajā gadsimtā valodu zināšanas vairs nav nekas neparasts, jo starptautiska lietišķā komunikācija ir kļuvusi par profesionāļu darbības lauciņu.Secīgā tulkošana

Secīgā tulkošana nozīmē, ka runātājs savā runā ietur loģiskas pauzes, dodot tulkam iespēju iztulkot teikto citā valodā. Parasti secīgo tulkošanu izmanto pasākumos ar nelielu dalībnieku skaitu – pārrunās, prezentācijās, instruktāžās, informatīvās sanāksmēs, preses konferencēs, semināros un apmācībās ar nelielu dalībnieku skaitu.

Raksturīgākās situācijas, kurās nepieciešams secīgais tulkojums:

  • pārrunas, tai skaitā pa telefonu;
  • semināru, sanāksmju un citu lietišķu pasākumu organizēšana;
  • preses konferenču, prezentāciju vadīšana, tikšanās, svētku pasākumi;
  • palīdzība rakstveida dokumentu operatīvā tulkošanā, kur nav nepieciešams pilns tulkojums, bet vajag izprast tikai dokumenta būtību;
  • iekārtu montāža un regulēšana ar ārzemju speciālistu piedalīšanos;
  • tulkojuma nodrošināšana izstādes stendā;
  • tulkotāja piedalīšanās tiesas sēdē, nopratināšanā,  parakstot dokumentus notariāla apliecinājuma gūšanai un obligātu šajos gadījumos nolasīšanu skaļā balsī un citās juridiskās procedūrās.
     

Lai kvalitatīvi veiktu mutiskos secīgos tulkojumus, speciālistam jābūt ārkārtīgi uzmanīgam pret cilvēkiem, kuru runu tas tulko.

Secīgajam tulkam jābūt atjautīgam, spējīgam ātri reaģēt uz runātāja runas kļūdām, ja tādas pieļautas. Kad secīgais tulks dara savu darbu, tas cenšas atrast oratora runā pauzes, lai no vienas puses, viņu nepārtrauktu un no otras puses – paspētu iztulkot sacīto klausītājiem. No tā, cik korekti veikts mutiskais secīgais tulkojums, var būt atkarīgs pašu pārrunu iznākums. Šā iemesla dēļ mūsu tulkotāji secīgos tulkojumus veic ar lielu uzmanību, tie pastāvīgi studē literatūru par dažādajām jomām, ar kurām tiem nākas strādāt.

Mēs vienmēr cenšamies piemeklēt tulku pēc iespējas īsākā laikā, taču jāatceras, ka mutiskā tulka piemeklēšanas termiņš ir ievērojami atkarīgs no tulkojuma tematikas, pasākuma veida, notikuma vietas un darba ilguma. Tieši tādēļ lūdzam ievērot: 
 

 

Lūdzu, iesniedziet pasūtījumu secīgajam mutiskam tulkojumam savlaicīgi. Jo agrāk Jūs iesniegsiet pieteikumu, jo vairāk mums būs laika un iespēju piemeklēt Jums atbilstošāko tulku.


 

Pie tam, vēlams savlaicīgi iesniegt teksta materiālus par pasākuma tematu, jo tas ļaus tulkotājam labāk sagatavoties pasākumam, „iedziļināties tēmā” un paveikt savu darbu augstā profesionālā līmenī.

Tulkotājs secīgo tulkojumu var veikt kvalitatīvi tikai tad, ja labi zina lietišķo etiķeti. Šķiet, šādai lietai nav īpašas nozīmes, taču, ja tulks nepārzina tās vai citas valsts lietišķās etiķetes noteikumus, var rasties dažādi pārpratumi. Bieži vien secīgais tulks ir vienas ieinteresētās puses pārstāvis un tā kļūdas tiek pielīdzinātas pasūtītāja kļūdām. Tas nozīmē, ka nelabvēlīga attieksme var izveidoties pret abiem. Secīgajam tulkam jāpasargā klients, ja tas veic darbības, kas iziet ārpus lietišķās etiķetes robežām, jāpaspēj atvainoties ārzemju viesu priekšā un jāmēģina mīkstināt radušos neveiklo situāciju. 

Jūs vienmēr varat pasūtīt mutiskā tulkojuma pakalpojumus ar tulka izbraukšanu uz jebkuru pasākumu, mēs piedāvājam arī secīgos tulkojumus pa telefonu. Šādam mērķim tiek izmantota speciāla iekārta vai divi paralēli savienoti telefona aparāti. Secīgā tulkošana pa telefonu ir plaši sastopams pakalpojums, veidojot sarunas ar ārzemju biznesa partneriem.


Telefonsarunu tulkošana

POLYGLOT tulkošanas biroja piedāvātie telefonsarunu tulkošanas pakalpojumi klientiem ir ļoti ērti, jo tos iespējams nodrošināt jebkurā laikā un vietā atkarībā no jūsu lietišķajām vajadzībām, tādējādi samazinot jūsu izmaksas.

Veiksmīgu attālināto telefonsarunu tulkošanas pakalpojumu pamatā ir mūsu tulku spēja strādāt ar dažādu kultūru pārstāvjiem un dažādos valodu dialektos runājošām personām.

POLYGLOT tulkošanas biroja telefonsarunu tulkošanas pakalpojumiem ir ārkārtīgi būtiska nozīme tirdzniecības un juridiskajā nozarē. Šajās jomās tulka neredzamība ir īpaši noderīga, lai sarunas dalībniekiem nodrošinātu konfidencialitātes sajūtu.

 


Sinhronā tulkošana

Sinhrono tulkošanu veic vienlaikus ar runātāja runu. Parasti sinhrono tulkošanu izmanto konferencēs, semināros un citos pasākumos ar lielu skaitu dalībnieku, nodrošinot speciālas iekārtas tulkiem (speciāli aprīkota kabīne) un pasākuma dalībniekiem (austiņas).   

Sinhronās tulkošanas pakalpojumi ir populāri dažādos pasākumos: starptautiskās konferencēs, lietišķās sanāksmēs, simpozijos utt. Lai sinhrono tulkojumu veiktu korekti, nolīgtajiem tulkiem iepriekš jāsagatavojas. Sinhronajiem tulkiem jāiepazīstas ar informatīvajiem materiāliem saistībā ar gaidāmajām sarunām. Nepieciešamības gadījumā sinhronajiem tulkiem papildu jāizanalizē sarežģītie termini.
 

Galvenie faktori, kurus jāņem vērā, iesniedzot pasūtījumu sinhronajam tulkojumam:

Pasūtījums jāiesniedz savlaicīgi. Sinhronajā tulkošanā laikam ir vēl lielāka nozīme nekā secīgajā tulkošanā. Augsti kvalificēti sinhronie tulki ir ļoti ierobežots resurss. Viņu ir maz, tādēļ darba grafiks ir ārkārtīgi saspringts. Līdz ar to mūsu iespējas piemeklēt jums augsta līmeņa profesionāli ir tiešā veidā atkarīgas no tā, cik savlaicīgi paziņosiet mums par savām vajadzībām.

Noteikti jāiesniedz materiāli. Lai pasākums izvērstos veiksmīgs, sinhronajam tulkam pēc iespējas dziļāk jāizpēta, par ko tajā tiks runāts. Nepieciešamību improvizēt jāsamazina līdz minimumam, jo salīdzinājumā ar secīgo mutisko tulkojumu, kad tulkam ir laiks apdomāt frāzi vai pārjautāt nesadzirdēto, sinhronajam tulkam šādu iespēju nav.

Profesionālo iekārtu izmantošana. Sinhronās mutiskās tulkošanas procesā liela nozīme ir iekārtām. Konferenču zāles, kuras aprīkotas ar integrētām sinhronās tulkošanas sistēmām, ir nevainojama vieta pasākumu organizēšanai ar lielu skaitu dalībnieku. Ja jūsu izvēlētajā zālē nav tulkojuma nodrošinājuma sistēmas, piedāvājam iznomāt aparatūru uz visu pasākuma norises laiku.

Tulku skaits. Sinhronās tulkošanas specifika nosaka nepieciešamību izmantot divus tulkus vienlaikus. Neviens sinhronais tulks nespēj visu pasākumu bez pārtraukuma iztulkot viens pats.  

POLYGLOT tulkošanas birojā strādā profesionālu un pieredzējušu dažādu valodu sinhrono tulku komanda. Esam gatavi piemeklēt profesionālus izpildītājus jūsu pasākumam ar nosacījumu, ka apņematies ievērot iepriekš minētos noteikumus.


Videotulkošana

POLYGLOT tulkošanas birojs nodrošina ērtu piekļuvi akreditētiem tulkiem visā valsts teritorijā. Pasūtot videotulkošanas pakalpojumus, jūs saņemat augsti kvalificēta speciālista profesionālu atbalstu tiešas komunikācijas nodrošināšanai tādās situācijās, kad fiziska klātbūtne nav iespējama.

 

Videotulkošanas pakalpojumi nodrošina iespēju sazināties tiešā veidā, netērējot līdzekļus ceļošanai un neieguldot pūliņus vairāku personu nogādāšanai plānotajā sanāksmes vietā.

 


Konferenču aprīkojuma noma

Sinhronās tulkošanas sistēmas ir specializēts aprīkojums, kas izstrādāts darbam konferenču un kongresu daudzvalodīgajā vidē. Atkarībā no modeļa sinhronās tulkošanas sistēmas spēj atbalstīt 4–31 valodas. 

Sinhronās tulkošanas aprīkojuma komplekts ietver tulku kabīni, mikrofonus, signālu pārraides bloku, kā arī infrasarkanos raidītājus un uztvērējus klausītājiem.
 

Veicot pasūtījumu, norādiet valodu skaitu, kurās ir nepieciešams tulkojums, klausītājiem nepieciešamo austiņu skaitu, runātājiem nepieciešamo mikrofonu skaitu, apraides nodrošināšanas nepieciešamību zālē, kā arī pasākuma norises vietu, lai mēs varētu novērtēt telpas.

Tāpat lūdzam ievērot, ka sinhronās tulkošanas aprīkojuma uzstādīšanai un apraides pārbaudei ir nepieciešams papildu laiks, tādēļ aprīkojuma cena vienmēr tiek aprēķināta par pilnu darba dienu neatkarīgi no sanāksmes ilguma. Tulku kabīnei ir jābūt novietotai tā, lai tulki var redzēt runātāju. Bez šaubām, tulku skaņas uztveres ierīcēm piegādātajai skaņas kvalitātei ir jābūt nevainojamai.
 

POLYGLOT tulkošanas birojs neizīrē vienkārši aprīkojumu sinhronajai tulkošanai, tas nodrošina pasākumu pilna apjoma tehnisko apkalpošanu. Tas nozīmē to, ka mēs esam kopā ar jums, sākot ar konsultēšanu un iepazīšanos ar pasākuma telpām un beidzot ar iekārtu piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu un apkalpošanu pasākuma norises laikā.