Formatēšana un lokalizācija

Daudzvalodu materiālu formatēšana

Formatēšanu (pazīstama arī kā “DTP”) ar datorprogrammām veic grafiskie dizaineri, lai veidotu vai dublētu teksta, diagrammu un fotoattēlu izkārtojumu lapā tā, lai galaprodukts būtu gatavs iespiešanai vai publicēšanai elektroniskā formātā. Izmantojot specifiskas datorprogrammas, šajā procesā tiek izkārtots teksts un grafiskais noformējums, lai veidotu tādus materiālus kā biļeteni, brošūras, grāmatas, mājaslapas u.c. Mēs piedāvājam tulkošanas pakalpojumus apvienojumā ar formatēšanu, kas ļaus jums saņemt izvēlēto dokumentu vai tīmekļa vietni, precīzi atveidotu mērķa valodā.

Ja jums nepieciešams PDF faila, medicīnas vai mārketinga brošūras, tehniskas rokasgrāmatas vai jebkura cita dokumenta tulkojums, kurā ir attēli vai konkrēts izkārtojums, jums nepieciešami arī formatēšanas pakalpojumi. Formatēšana pēc tulkošanas nozīmē avota dokumenta sākotnējā izskata rekonstruēšanu.

 


 

Mēs strādājam ar šādiem failu formātiem:

 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Powerpoint
 • Auto Desk
 • Corel Draw
 • Adobe Framemaker
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • Photoshop
 • Fireworks

Lokalizācija

Mēs saprotam, ka iespaidu par produktu veido kultūra, kurai var būt milzīga ietekme uz reklāmdevēju, zīmolu nosaukumu un mārketinga vēstījumu interpretāciju. Mārketinga kampaņas var veiksmīgi sasniegt mērķauditoriju vienā valstī, bet ne citā. Tādēļ jūsu iecerētais vēstījums ir jālokalizē un jāpielāgo attiecīgā mērķa tirgus kultūras īpatnībām.

 

Mēs piedāvājam lokalizācijas pakalpojumus šādās jomās:

 

 • datorprogrammas un lietotnes;
 • mājaslapas;
 • zīmološana (branding);
 • elektroniskie mācību materiāli.