Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) un APOSTILLE

Dokumenta īstuma apliecinājums (legalizācija) ir tajā esošā paraksta un zīmoga patiesuma apstiprinājums. Parasti to izsniedz konsulārā amatpersona, lai nodrošinātu, ka vienā valstī izsniegts dokuments saglabā juridisku spēku arī citā valstī.

Dokumentu īstuma apliecināšanu ar apostille no 2019.gada 1.jūlija Latvijā veic jebkurš zvērināts notārs.

 


Latvijā izdoti publiski dokumenti, kurus plānots izmantot ārvalstīs

Pirms dodaties uz citu valsti ar mērķi strādāt, studēt, stāties laulībā utt., noskaidrojiet, kādi dokumenti jums būs nepieciešami un vai attiecīgās valsts iestādes pieņem Latvijā izdotus publiskus dokumentus pēc to legalizēšanas.


 

Ārvalstīs izsniegti publiski dokumenti, kurus plānots izmantot Latvijā

 

 

Lai Latvijas Republikas valsts iestādes varētu pieņemt ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus, tiem jābūt legalizētiem. Šo dokumentu patiesumu var apliecināt arī ar ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu Apostille, ja vien starp Latviju un attiecīgo valsti nav nodibināta cita kārtība.

Pirms iesniedzat dokumentus patiesuma apliecināšanai, iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts diplomātisko misiju un noskaidrot, vai nepieciešama šādu dokumentu legalizācija:

 

  1. tikai dokumenta oriģināls/notāra apliecināta dokumenta kopija;
  2. tikai dokumenta oriģināls;
  3. dokumenta oriģināls/notāra apliecināta dokumenta kopija un tulkojums. 

 

 

Dokumentus nav iespējams legalizēt, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta paraugs un attiecīgā zīmoga vai spiedoga paraugs vai dokumenti neatbilst likumdošanā noteiktajām dokumentu izstrādāšanas prasībām (piemēram, tulkojums vai kopijas nav iesietas kopā un apzīmogotas, dokuments ir ielaminēts un citos gadījumos).