Zinātniskie tulkojumi

Par zinātniski tehnisku tekstu tulkošanas sarežģītību liecina jau pats jēdziens, jo tas saistīts ar šaura profila terminoloģijas tulkošanu. Līdztekus terminoloģijai tulkotājam jāizprot konteksts, kādā termini izmantoti, jo noteiktu apzīmējumu izmantošana ir atkarīga tieši no tā.
 

Saistībā ar zinātniski tehniskās literatūras tulkošanu jāpiemin arī dziļi iesakņotā izklāstījuma maniere, kāda šajā jomā pieņemta. Šādu izteiksmes veidu izmanto, lai profesionāļi tekstā uzreiz saskatītu nepieciešamo (informāciju vai norādījumus darbībai). Jebkura novirze no konkrētās nozares speciālistu pieņemtajiem formulējumiem nekavējoties kļūs redzama, izraisot šaubas par tulkotāja profesionalitāti. “Iesakņojusies dokumentācijas valoda” paredz izmantot vienus un tos pašus vārdus un izteicienus. Turklāt tas attiecas ne tikai uz terminoloģiju, bet arī uz vispārējo tehnisko un parasto leksiku, kā arī profesionālo žargonu. Šādu izteikumu nomaiņa ar sinonīmiem nav pieļaujama.
 

Zinātnisko tekstu tulkojumu specifika nosaka, ka nepareizi uztverta teksta jēga un/vai nekorekts terminoloģijas lietojums var pilnībā sagrozīt tulkojamā materiāla jēgu. Šādi trūkumi sastopami tulkojumos, kurus veicis tulkotājs, kas nepietiekami izprot teksta tematu vai slikti pārzina tajā izmantoto terminoloģiju.  
 

POLYGLOT tulkojumu birojā ar zinātnisko tekstu tulkošanu nodarbojas speciālisti, kuriem ir pieredze zinātnisko darbu rakstīšanā un laba izpratne par zinātniskā teksta uzbūves īpatnībām. Tādēļ varam garantēt klientiem augstas kvalitātes tulkojumus, kurus lasītājs spēs viegli uztvert, vienlaikus saglabājot precīzu oriģināla jēgu un stilu.
 

POLYGLOT tulkojumu birojā jūs varat pasūtīt jebkuras sarežģītības zinātnisko tekstu tulkojumus, tostarp:

 • zinātniskos rakstus un apskatus;
 • zinātniskos darbus: doktora disertācijas, kvalifikācijas darbus un referātus;
 • zinātniskās pētniecības rezultātus un pētniecības darbus;
 • zinātnisko darbu recenzijas, atsauksmes un kopsavilkumus.
   

Zinātniski publicistiskā stila darbu ietvaros POLYGLOT darbinieki nodrošina arī publicistisko tekstu tulkojumus:

periodikas izdevumu (laikrakstu un žurnālu) un rakstu tulkojumi;

sabiedriski politisko tekstu tulkojumi.


Šādu tulkojumu ir sarežģīti sagatavot, un tam nepieciešamas ne tikai profesionālas tulkojuma mērķa valodas zināšanas, bet arī padziļinātas zināšanas konkrētajā tematikā. Gluži vienkārši cilvēks, kurš nesaprot oriģinālā teksta saturu, nespēs pilnībā izklāstīt tā jēgu, lai arī cik labi pārvaldītu tulkojuma mērķa valodu.
 

POLYGLOT tulkojumu biroja speciālistiem ir:

 • nepieciešamās prasmes un zināšanas zinātniski tehnisko tulkojumu jomā;
 • ievērojama pieredze zinātniski tehniskās literatūras tulkošanā;
 • kvalitātes kontroles sistēma, kas ļauj veikt mūsdienīgu un kvalitatīvu visu darbu izpildi. 
   

Veicot pasūtījumu šauras specializācijas teksta tulkojumam, jāņem vērā, ka tulkojuma izpildes termiņš vairumā gadījumu tiks palielināts. Tas saistīts ar ierobežotu skaitu izpildītāju, kas spēj veikt pilnvērtīgu tulkojumu un pārzina konkrētās jomas terminoloģijas un stilistikas īpatnības.