Tehniskie tulkojumi

Mūsdienās pašmāju un ārzemju uzņēmumu sadarbības apjomi aug ģeometriskā progresijā un attiecīgi pieaug arī informācijas apjoms, ar kuru tie apmainās. Tādēļ tāds pakalpojums kā tehniskais tulkojums tirgū kļūst arvien pieprasītāks.
 

Tehniskajam tulkojumam ir īpaša specifika, un galvenokārt tas pieprasa maksimāli precīzi aprakstīt tehnoloģiskos procesus, prasmīgi veikt šauri specializētu terminu tulkojumu un ievērot atbilstošu izklāstījuma stilu. Tehniskās dokumentācijas, arī iekārtu instrukciju un programmnodrošinājuma, tulkojuma veikšanai nepieciešamas izcilas valodas un profesionālās prasmes, kas piemīt POLYGLOT tulkojumu biroja speciālistiem. Tulkošanas kompetence ļauj mums sniegt tehnisko tulkojumu pakalpojumus augstā profesionālā līmenī, bet valodniecības kompetence – pilnībā pārvaldīt tulkošanas valodu.  
 

Lai veiktu tehnisko tulkojumu, nepieciešama profesionālā kompetence un īpašas zināšanas tajās jomās, uz kurām attiecas tehniskā dokumentācija. Tehniskajam tulkojumam mēs piesaistām tulkus, kuriem ir atbilstoša specializācija, proti, profesionāļus ar atbilstošu darba pieredzi tehnisko tekstu tulkošanā. Daudziem mūsu tulkotājiem un redaktoriem ir darba pieredze dažādās ražošanas jomās, tādēļ tehnisko tulkojumu mūsu birojā veic speciālisti, kuri ir zinoši kādā nozarē ne tikai teorijā, bet arī praksē. Lai nodrošinātu atbilstošas leksikas lietojumu, redakcijai un korektūrai mēs piesaistām darbiniekus no attiecīgajām nozarēm, sākot ar kvalificētiem speciālistiem un beidzot ar profesionāļiem, kuriem ir zinātniskie tituli un grādi.

Tehniskās literatūras un dokumentācijas tulkošanā nav svarīgas vai otršķirīgas informācijas, tādēļ novirzīšanās no stingriem standartiem tehniskajā tulkojumā nav pieļaujama.
 

Galvenie tehniskā tulkojuma veidi:

  • Tehniskās dokumentācijas tulkojums, kas satur specifisku informāciju un skar dažādas zināšanu jomas. Šāda darba īpatnība ir ne tikai atsevišķu vārdu, frāžu un teikumu tulkošana. Tulkotājam jāņem vērā arī konkrētā pasūtījuma tematikas specifiskās iezīmes, jo tieši tas nosaka tehniskā tulkotāja kvalifikāciju konkrētajā jomā. 
  • Iekārtu pasu tulkojums. Tā kā pases dokumentācijā norādīta īpaši svarīga informācija, tulkojumu kvalitatīvi spēj veikt tikai speciālists, kurš labi pārzina tehniskos terminus un spēj sniegt informāciju profesionāļu lietotā valodā. Lai to paveiktu, jāievēro arī visas attiecīgajā nozarē piemērojamās normas un standarti.
  • Zinātniski tehniskās literatūras tulkojums – vērienīgs darbs, kura veikšanai nepieciešamas visas tulkotāja zināšanas un uzkrātā pieredze, jo šajā gadījumā tulkotājam jāsniedz ne tikai precīzs teksta atspoguļojums, bet arī jāimitē oriģinālā teksta autora individuālā stila īpatnības.
  • Tehnisko tekstu tulkojums pieprasa precīzu terminu definīciju, nezaudējot teksta jēgu. Tie var būt automobiļu, celtniecības un citu šauras specializācijas dokumentu tulkojumi.  Šādam tulkojumam ir viena svarīga īpatnība – tulkotājam labi jāorientējas tulkojuma tematikā, jo bieži vien tehniskajiem terminiem nav atbilstošu tulkojumu latviešu valodā.
  • Programmatūru lokalizācija un saskarņu tulkojums ietver pilnu pakalpojumu komplektu saskarņu elementu pielāgošanai, papildu failiem un dokumentācijai. Šo pakalpojumu nodrošina speciālisti ar labu zinātniski tehnisko sagatavotību.
  • Dažādām ierīcēm un iekārtām pievienoto instrukciju tulkojums, kā arī lietotāja instrukciju, iekārtu regulēšanas un remonta instrukciju tulkojums, kam nepieciešamas nevainojamas valodas zināšanas un prasme izklāstīt sarežģītus tekstus vienkāršā valodā.
  • Iekārtu katalogu tulkojumus parasti veic ciešā sadarbībā ar klienta speciālistiem, jo vairumā gadījumu stingri jāievēro klienta uzņēmumā izmantotais glosārijs, standartu tulkojums un dokumentācijas noformējums.
     

Piedāvājam veikt steidzamus tehniskās literatūras tulkojumus, ieskaitot liela apjoma tekstus, kas ļaus jums neapturēt darbu tikai tādēļ, ka trūkst nepieciešamās tehniskās instrukcijas un dokumentācijas latviešu valodā.