Medicīniskie tulkojumi

Medicīnisko tekstu tulkošana ir samērā sarežģīts darbs un uzliek lielu atbildību izpildītājam. Medicīniskais tulkojums nepieļauj aptuvenus formulējumus un neprecīzus terminus. Tulkotāji un redaktori, kas strādā ar medicīniskajiem darbiem, tiek piesaistīti atkarībā no konkrētā pasūtījuma specifikas. Medicīnisko tekstu tulkošanai nepieciešams darbinieks ar atbilstošu medicīnisko sagatavotību un darba pieredzi šajā jomā.

Mūsu darbinieki rūpīgi veiks jebkura rakstura medicīnisko tulkojumu: farmaceitisko, medicīniski bioloģisko, bioķīmisko vai tehniski medicīnisko.
 

POLYGLOT tulkošanas birojs piedāvā medicīnisko tekstu tulkojumus visos galvenajos virzienos:

 

 • medicīniskā dokumentācija (izziņas, epikrīzes, izraksti no slimības vēstures, operāciju protokoli, speciālistu slēdzieni, analīžu rezultāti);
 • dokumentācija par klīniskajiem ārstniecības līdzekļu pētījumiem;
 • farmaceitiskā dokumentācija (farmācijas preču sertifikāti, informācija ārstiem un pacientiem, lietošanas instrukcijas);  
 • dokumentācija medicīniskajām iekārtām un instrumentārijam (ekspluatācijas instrukcijas, apraksti, reklāmas materiāli, katalogi, prezentācijas);
 • zinātniskie raksti (konferenču materiāli, apskati, disertācijas, mācību līdzekļi ārstiem un medicīnisko augstskolu studentiem);
 • referāti un prezentācijas;
 • zinātniski populārā literatūra medicīnas jomā;
 • medicīnas, farmācijas, klīnisko izmēģinājumu, medicīnisko iekārtu un instrumentārija vietnes (mājaslapas);
 • rokasgrāmatas, katalogi.
   

Ja pasūtīsiet medicīnisko tekstu tulkojumu pie mums, saņemsiet veselu pakalpojumu komplektu, tostarp profesionālu medicīnisko tulkojumu, minētās jomas speciālistu veiktu tulkojuma rediģēšanu un korektūru. Tehniski medicīnisko tulkojumu veic medicīnas iekārtu speciālisti un pārbauda medicīniskais redaktors, kā arī redaktors medicīnisko iekārtu jomā.  
 

Medicīniskā tulkošana ir sarežģīts darbs, jo tajā ir daudz šauras specializācijas terminu, kas padara medicīnisko tekstu tulkošanu par darbietilpīgu un atbildīgu procesu. Medicīnisko tulkojumu svarīgi veikt pakāpeniski. Medicīniskā teksta tulkotājs izlasa visu tekstu un atlasa sarežģītos un reti lietotos terminus. Nākamais medicīniskā tulkojuma posms: terminu un atsevišķu teksta daļu analīze. Pēc tam iespējams profesionāls medicīnisko dokumentu tulkojums. Mēs nevainojami iztulkosim jebkuru medicīnisko tekstu, preparāta aprakstu un medicīniskās iekārtas instrukciju. Medicīniskajā tulkošanā terminus analizē detalizēti, un mūsu speciālisti konsultējas ar ārstiem-speciālistiem.
 

Mūsdienās daudzi pacienti ārstējās ārzemēs. Šādiem nolūkiem var būt nepieciešams dažādu dokumentu tulkojums. Ar medicīniska tulkojuma palīdzību var izvairīties no virknes atkārtotu procedūru. Turklāt ārstējošajam ārstam var būt nepieciešams slimības vēstures tulkojums – arī tādā gadījumā palīdzēs medicīniskais tulkojums. No medicīniskā tulkojuma kvalitātes būs atkarīga ārsta informētība par konkrēto gadījumu. Neprecīzs kāda termina formulējums var izraisīt dažādas aizkavēšanās vai problēmas, ja ārstējaties ārzemēs. Līdz ar to ārstēšanās rezultāts būs atkarīgs arī no dokumenta medicīniskā tulkojuma precizitātes. Nepareizs medicīniskais tulkojums var negatīvi ietekmēt ārstēšanās gaitu.

Ja jums vajadzīgs medicīnisko tekstu tulkojums dokumentu iesniegšanai ārzemju klīnikā, esam gatavi jums palīdzēt šī jautājuma risināšanā.