Mārketinga tulkojumi

Reklāmas kampaņas efektivitāte ir atkarīga no attiecīgo elementu veiksmīga savienojuma. Tomēr bieži vien lielākā nozīme ir tieši tekstam. Teksts ļauj reklāmas noteicošajai idejai iegūt savu reālo iemiesojumu. Citiem vārdiem sakot, tā sāk “strādāt”. Šobrīd Latvijas tirgū ir ļoti daudz ārzemju uzņēmumu, kas lielākā vai mazākā mērā nodarbojas ar reklāmu. Daudziem no tiem ir problēmas ar reklāmas materiālu tulkošanu un adaptāciju. Pārtulkotā reklāmas teksta atbilstību nosaka ne tikai formālā tulkojuma precizitāte – priekšmetu un parādību apraksts –, bet arī lielākā mērā pilnīga emocionālā piepildījuma atspoguļojums.
 

Strādājot ar reklāmas materiāliem, tulkotāja galvenais uzdevums ir veidot tekstu, kurš iedarbosies uz mērķauditoriju tāpat kā oriģināls.

 

Taču, izmainot vārdu veidojuma formu, teksts nedrīkst zaudēt savu jēgu. Strādājot ar reklāmas tekstiem, tulkotājam labi jāpārzina reklāmas priekšmets, jāņem vērā teksta mērķi un patērētāju mērķauditorijas raksturs, kā arī jāsaprot, kādas izjūtas autors vēlējies paust. Jāizprot oriģinālā teksta raksturs un pēc iespējas tuvāk jāatspoguļo tas tulkojumā. Ja reklāmas paziņojumi tiek tulkoti, neievērojot šos priekšnoteikumus, reklāmas mērķis – patērētāju informētības paaugstināšana un attiecīgi pārdošanas apjomu palielinājums – netiks sasniegts.
 

Turpinājumā norādītie materiāli uzskatāmi par reklāmas tulkojumiem: reklāmas saukļi, videoklipi, prezentācijas, skrejlapas, brošūras un citi mārketinga materiāli.

Ja izvēlaties patstāvīgi meklēt tulkotāju ar atbilstošām zināšanām, ne vien tērējat daudz laika, bet arī pakļaujat sevi lielam riskam, jo nebūs iespējams noteikt atrastā tulkotāja profesionalitātes līmeni. Teksta tulkojums tiek pielāgots atbilstoši patērētājvalsts specifikai. Tulkotājam noteikti jāņem vērā nacionālās un sociālās īpatnības, kā arī mērķauditorijas uzvedības stereotipi. Ja auditorija, kurai paredzēts reklamējamais produkts, ir dažāda, tulkotājs izmanto vispārpieņemto leksiku, kurai ir plašs pielietojums ikdienas saskarsmē. Ja mērķauditorija ir viendabīga, tulkotājs rūpīgi izmeklē vārdus atbilstoši izvēlētā temata stilistiskajai atbilstībai, produktam un auditorijai. Ja reklāmas kampaņa vērsta uz šauru un viendabīgu auditoriju, kurai ir noteikts sociālais un profesionālais žargons, tad žargona un profesionālo izteicienu izmantošana netiek nosodīta – tā ir pat apsveicama. Lai padarītu reklāmas tekstus vēl kvalitatīvākus, iespējams pieaicināt reklāmas jomā specializētu redaktoru, kurš palīdzēs padarīt tekstu daudz izteiksmīgāku un emocionālāku, lai tas īpaši iedarbotos uz mērķauditoriju.