Literārie tulkojumi

Par literāro tulkojumu sauc tulkojumu, kurā avota teksts ir daiļliteratūras darbs. POLYGLOT tulkojumu birojā strādājošie daiļliteratūras tulkojumu meistari augstā līmenī iztulkos jebkura veida daiļliteratūras darbu.
 

Iespējamie daiļliteratūras darbu veidi:

  • literāro grāmatu, rakstu, stāstu un citu prozas darbu tulkojumi;
  • literāro poēzijas darbu tulkojumi;
  • reklāmas materiālu tulkojumi;
  • citu tekstu tulkojumi, kuros nepieciešama radoša un brīva pieeja.
     

Daiļliteratūras tulkojums būtiski atšķiras no pārējiem tulkojumu veidiem, jo galvenais princips šajā gadījumā nosaka, ka lielākā uzmanība jāpievērš poētiskās komunikācijas funkcijai. Tas nozīmē, ka literārā teksta tulkojums ne vien sniedz lasītājam informāciju, bet ietver arī estētisko funkciju. Darbā radītajam mākslinieciskajam tēlam (varoņa tēls vai daba) jāatstāj iespaids uz lasītāju, tādēļ literārā tulkojuma meistaram jāņem vērā šāda teksta īpatnības. Tieši poētiskais virziens daiļliteratūras tekstu tulkojumā atšķir šo tulkojumu veidu no, piemēram, informatīviem tulkojumiem. Lasot no svešvalodas tulkotu stāstu, dzeju vai kādu citu darbu, mēs uztveram pašu tekstu ar tā nozīmi, emocijām un varoņiem. Literārā tulkojuma galvenais mērķis – radīt lasītājam noteiktu veidolu. Tas ir samērā sarežģīts uzdevums! Tādēļ literārajā tulkojumā tiek izmantotas dažas atkāpes no standarta noteikumiem. Burtisks tulkojums nevar atspoguļot daiļliteratūras darbu dziļumu un nozīmi. Literārais tulkotājs atveido nevis burtisku oriģināla tekstu, bet gan to, kā viņš pats izprot tulkojamo materiālu. Speciālists teju pilnībā pārstrādā tekstu – no sākuma līdz beigām. Šis princips tiek piemērots, piemēram, aizvietojot acīmredzamu izteikumu ar sinonīmiem vai izmainot teikuma struktūru.
 

Mūsu tulkojumu birojā literārajiem tulkojumiem tiek veltīta īpaša uzmanība, jo bez pašas informācijas tulkošanas citā valodā iespējams paaugstināt arī teksta poētiskumu. Darbs notiek saskaņā ar noteiktu algoritmu. Tekstu izlasa, pēc tam izdala atsevišķus terminus, sadala tekstu loģiskās daļās un veic šo daļu tulkojumu. Turklāt lielu uzmanību mēs veltām stilistiskajam tulkojumam. Gatavais dokuments tiek pakļauts vairākām apstrādes stadijām.  

Literārā tulkošana ir ļoti smalks darbs. Nedrīkst aizmirst, ka grāmatas vai dzejas tulkojumu, iespējams, izlasīs tūkstošiem lasītāju. Tādēļ jāpierauga, lai tulkojuma teksts būtu ne tikai adekvāts, bet arī radītu tādu pašu tēlu kā oriģināls. Lieliski paveikts darbs bieži vien tulkotāju padara slavenu. Literāro tulkojumu meistaru ģilde starp daudziem kandidātiem nosaka gada labāko tulkotāju.  
 

POLYGLOT tulkojumu birojs ar prieku un iedvesmu izpildīs jebkuru literāru tulkojumu – neatkarīgi no tā, vai tas būs dziesmas, dzejas vai prozas tulkojums. Mūsu spēkos ir ne tikai kvalitatīvi iztulkot materiālu, bet arī stilizēt, piemērojot to konkrētam apvidum, kur tiks publicēts tulkotais darbs. Tādēļ mēs sadarbojamies ar daudziem valodniekiem visā pasaulē un izvirzām obligātu prasību, lai tulkojuma mērķa valoda tulkotājam būtu dzimtā.