Tulkojumi informācijas tehnoloģiju jomā

IT tulkojumi – tulkojumi informācijas tehnoloģiju jomā. Mūsdienās informācijas tehnoloģijas sastopamas teju visās ikdienas norisēs un jebkuras modernās iekārtas (ar retiem izņēmumiem) ir vai nu aprīkotas ar iebūvētu datoru, vai arī pieļauj iespēju apvienot sistēmu ar datortehnikas vadību. Līdz ar to šādu iekārtu dokumentācija satur specifiskus terminus, kurus izprot tikai IT speciālisti un kuri izraisa zināmas grūtības parastiem tehniskajiem tulkotājiem.
 

Šādus IT tulkojumus uzskata par atsevišķu rakstveida tulkojumu veidu. Lai gan šaurā specializācijas terminoloģija un stilistiskās īpatnības IT tulkojumos padara šo jomu radniecīgu tehniskajiem tulkojumiem, to starpā pastāv virkne ievērojamu atšķirību.
 

Kvalitatīvu tulkojumu IT jomā – tāpat kā citās tehniskajās nozarēs – ir grūti iegūt, jo profesionālie valodnieki ar humanitāro izglītību bieži neorientējas tulkojuma tematikā. Tā kā informācijas tehnoloģijas arī strauji attīstās, tulkotājiem pastāvīgi un aktīvi jāstrādā IT pietuvinātā specialitātē, lai uzturētu augstu profesionalitātes līmeni. Tulkotāja darbu sarežģī arī tulkojamo dokumentu daudzveidība. Starp tiem ir aparātu ekspluatācijas un programmu nodrošinājuma rokasgrāmatas, tehniskie apraksti, raksti, paziņojumi presei, salīdzinošie pārskati un citi. IT tulkotāja uzdevumu lokā ietilpst arī programmu nodrošinājuma (PN) lokalizācija, it īpaši – datorspēļu tulkošana.  
 

Izplatītākie IT tulkojumu veidi:

Ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkojumi

Lielāko daļu IT tulkotāja darba veido aparatūras (hardware) ekspluatācijas un programmu nodrošinājuma (software) rokasgrāmatu tulkojumi. Grūtības rada tas, ka šajās rokasgrāmatās lietoti ne tikai IT termini, bet arī specifiski jēdzieni, kas saistīti ar iekārtu izmantošanu.

Rakstu tulkojumi par informācijas tehnoloģijām

Raksti IT speciālistiem bieži vien satur programmu koda vai komandu piemērus, tādēļ šādu materiālu izprašanai un adekvātam tulkojumam dažreiz nepieciešamas vismaz daļējas zināšanas programmēšanas valodās vai aprakstīto komandu sintaksē.

Salīdzinošo apskatu tulkojumi

IT tulkotājiem bieži nākas saskarties ar aparatūras un programmu nodrošinājuma salīdzinošo apskatu tulkojumiem datortehnikas žurnāliem un mājaslapām, kas veltītas informācijas tehnoloģijām. Salīdzinošajos apskatos parasti apraksta jaunākos sasniegumus datortehnoloģijā. Tajos bieži vien ir daudz brīvo tabulu un diagrammu, tādēļ IT tulkotājam jāspēj koncentrēties uz skaitliskiem datiem un jābūt darba pieredzei ar attēliem.

Preses relīžu tulkojumi

Preses relīzes parasti ir veltītas jaunumiem IT jomā, tādēļ tulkotājiem jāpievērš paaugstināta uzmanība datortehnikas tirgus attīstībai, jāpārzina konkrēta aparatūras un programmu nodrošinājuma ražotāja inovāciju vēsture, jāņem vērā ikviens sīkums un virtuozi jāpārzina valoda, lai prasmīgi iztulkotu paziņojumu par produkciju, kura vēl nav ieviesta Latvijas tirgū.  

Programmu lokalizācija

Programmu nodrošinājuma lokalizāciju (programmu tulkojumi) dēvē par datorprogrammu adaptāciju atbilstoši nacionālajām prasībām, tostarp nodrošinot programmu darbu ar reģionā aktuāliem datu un preses formātiem, izmantojamo simbolu, zīmējumu un krāsu kombināciju, muzikālu fragmentu un tamlīdzīgām izmaiņām, ņemot vērā mērķauditorijas kultūru un citus aspektus. Bieži vien, runājot par lokalizāciju, ar to domāts tikai saskarnes tulkojums mērķa valodā.

Datorspēļu tulkojumi

Datorspēļu tulkojumi neparedz tikai interfeisa elementu un spēļu izvēlnes tulkošanu. Galvenokārt tie ietver spēles personāžu dialogu tulkojumus, tādēļ tulkotājam jābūt pieredzei šāda žanra spēļu tulkošanā un jāpārzina personāžu lomas. Datorspēļu tulkotājam tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā daiļliteratūras tulkotājam: tulkojumam jābūt pielāgotam spēles mērķauditorijai, ņemot vērā latviešu valodas īpatnības, bet personāžu valodai jābūt tēlainai un atmiņā paliekošai. 
 

Ņemot to visu vērā, IT tulkotājiem tiek izvirzītas paaugstinātas prasības. Tulkotājam jābūt ne vien profesionālam un specializētam vienā no IT jomām, bet arī apveltītam ar entuziasmu, neviltotu interesi par inovācijām un pastāvīgu gatavību celt kvalifikāciju un dalīties pieredzē ar kolēģiem. Tikai tādā gadījumā iespējams garantēt nevainojamu tulkojuma kvalitāti.