Finanšu nozares tulkojumi

Finanšu nozares tulkojumi ir neatņemama daļa no starptautiskās uzņēmējdarbības. Uzņēmums nevar pastāvēt uz uzplaukt bez finansiālu attiecību veidošanas. Mūsu globalizācijas laikmetā nepieciešams pastāvīgi sadarboties starptautiskiem partneriem no dažādām valstīm. Sadarbība ar šādiem partneriem, kā arī citu veidu sadarbība ir cieši saistīta ar finanšu dokumentu sagatavošanu. Augsta līmeņa finanšu tekstu tulkojumiem ir izšķiroša nozīme. Tie sniedz iespēju ārvalstu uzņēmumiem apzināt vietējā uzņēmuma vadības profesionalitāti un uzticamības līmeni, lai izvērtētu sadarbības iespējas. Bankas dokumentos, grāmatvedības pārskatos un citos finanšu dokumentos izklāstītās informācijas specifiskais raksturs uzliek tulkotājam papildu atbildību. Lieki piebilst, ka finanšu nozares tulkojumu veikšanai nepieciešama izpratne par šo jomu, zināšanas par finanšu terminoloģiju un specifisko informācijas prezentēšanas stilu, kā arī spēja precīzi atveidot dokumenta saturu.
 

Lai veiktu augstas kvalitātes tulkojumu, papildu zināšanām par finanšu teoriju un vadībzinību pamatiem nepieciešamas arī specifiskas zināšanas par finanšu pārskatu veidošanu dažādās valstīs, turklāt jāņem vērā, ka vecus standartus nepārtraukti aizvieto ar jaunu regulējumu. Tādēļ tulkotājiem, kuri strādā ar finanšu tekstiem, jāpārzina oficiālu finanšu dokumentu strukturēšanas principi gan izcelsmes valstī, gan valstī, kurā plānots izmantot tulkojumu. Tāpat tulkotājiem jāstrādā precīzi, jāpievērš uzmanība vissīkākajām detaļām un jābūt apveltītiem ar izcilām attiecīgo valodu prasmēm un padziļinātu izpratni par nozares terminoloģiju.
 

Ņemot vērā iepriekš pieminēto, ekonomistiem un tulkotājiem, kuri veic finanšu tekstu tulkošanu, pastāvīgi jāpapildina zināšanas par nozares terminoloģiju un attiecīgās jomas standartiem, lai turpinātu paaugstināt profesionālās kvalifikācijas līmeni. Tas palīdz arī nodrošināt vienotu pieeju finanšu jomas tulkojumiem un augstākā līmeņa atbilstīgumu.
 

Finanšu nozares tulkotāji strādā ar šādiem tekstiem: nolīgumi un vienošanās, mārketinga pētījumi un prezentācijas, finanšu aprēķini un biznesa plāni, apdrošināšanas dokumenti un projektu finansējuma nolīgumi, revidentu pārskati un ziņojumi, finanšu pārskati, grāmatvedības bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini, kā arī citi starptautiskajā finanšu darbībā izmantoti dokumenti.
 

Lai nodrošinātu finanšu tulkojumu atbilstīgumu un precizitāti, tulkotājiem ir nepārtraukti jāspodrina valodu prasmes, kā arī jāpēta specifiskā terminoloģija un finanšu standarti. Ņemot vērā iepriekš pieminēto, mēs saviem tulkotājiem izvirzām īpašas prasības: padziļināta izpratne par ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbības ētiku, kā arī spēja prezentēt klienta uzņēmumu pasākumos, kuros nepieciešama tulku klātbūtne (lietišķās pārrunas, izstādes, prezentācijas, konferences).  

Lai nodrošinātu tulkojumu precizitāti un uzticamību, mēs sadarbojamies ar tulkotājiem, kuriem mērķa valoda ir dzimtā.