Farmācijas nozares tulkojumi

Strādājot starptautiskā mērogā, farmācijas nozares pienākums ir nodrošināt iztulkotus materiālus dažādās valodās runājošām mērķauditorijām. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iesniegt reģistrācijas pieteikumu, sagatavot lietošanas instrukciju pacientiem vai veidot produktu etiķetes, informācijai jābūt iztulkotai pilnīgi precīzi, jo pretējā gadījumā var rasties neatgriezeniskas sekas.
 

Ieviešot tirgū medikamentus, tulkojumi nepieciešami dažādos posmos, tostarp veicot klīniskos pētījumus, iesniedzot reģistrācijas pieteikumus, kā arī ražošanas, mārketinga un fasēšanas procesā. Lai gan tulkošanas tiešās izmaksas ir ļoti zemas, tulkojumam var būt pārsteidzoši liela ietekme uz dažādiem nozīmīgiem faktoriem. Šie faktori ietver pētījumu izmaksas, tirgū ieviešanas ilgumu, tiesvedības iespējamību vai kompetento iestāžu atteikumu, kā arī tirgū ieviestā produkta lietošanas drošumu un iedarbīgumu.
 

Piemēram, dažkārt kompetentās iestādes noraida pieteikumus vai atliek to apstiprināšanu, ja tulkojumi ir nekvalitatīvi. Līdz ar to izmaksas var ievērojami palielināties un produkta ieviešana tirgū var aizkavēties mēnešus vai pat gadus, negatīvi ietekmējot konkurētspēju.
 

Mūsu farmācijas nozares klientiem parasti tiek tulkoti šādi dokumenti:

 

Datu reģistrācijas veidlapas
Klīniskie pētījumi
Datu lapas
Medikamentu reģistrācijas dokumenti
Rokasgrāmatas
 Etiķetes un lietošanas instrukcijas

Pacientu aptaujas lapas
Produktu etiķetes
Zinātniskie pētījumi
Klīniskie protokoli
Piekrišanas veidlapas
Dosjē

Lietošanas instrukcijas
Ražošanas procesu apraksti
Informācija par pacientiem
Farmakoloģiskie pētījumi
Likumdošanas dokumenti
Toksikoloģijas pārskati