Enerģētikas tulkojumi

Naftas un gāzes nozare darbojas starptautiskā vidē un apvieno vairākas pasaules lielākās valstis. Tulkojot naftas un gāzes nozares dokumentus, tulkošanas procesā jāiesaista tikai visvairāk pieredzējušie tehniskie tulkotāji.

Tulkotājiem nepieciešamas zināšanas par naftas un gāzes nozares pamatprocesiem, piemēram, gāzes un naftas ieguvi atradnēs, izpēti, urbšanu, cauruļvadu un sūknēšanas staciju izbūvi, gāzes apstrādi, naftas rafinēšanu, gāzes un naftas atdevi, caurplūdes mērījumiem, transportēšanu un uzglabāšanu, naftas un gāzes aprīkojuma aprakstiem, mazumtirdzniecības mārketingu un citiem jautājumiem.
 

Veicot naftas un gāzes nozares tulkojumus, tulkotāji strādā ar tādiem dokumentiem kā ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas, ierīču lietošanas rokasgrāmatas, urbumu izpētes pārskati, iekārtu ekspluatācijas dati, ietekmes uz vidi novērtējumi, sociālās ietekmes novērtējumi, tehniskie piedāvājumi, tehniskās specifikācijas, konkursu dokumentācija, apdrošināšanas polises, starptautiskie standarti, svara mērījumi un citi dokumenti.

Pieminētajos dokumentu veidos tiek lietota specifiska un sarežģīta tehniskā un finanšu terminoloģija, kā arī dažādi nestandarta apzīmējumi un saīsinājumi.
 

Tulkotājiem, kuri strādā ar naftas un gāzes nozares juridiskajiem dokumentiem, nepieciešama vispārēja izpratne par regulējumu gāzes un naftas atradņu nomas, lietošanas maksas un zemes īpašumtiesību jomā, kā arī par likumdošanu attiecībā uz savstarpējām vienošanām un juridiskajiem līgumiem par urbumiem un cauruļu uzstādīšanu un izmantošanu.

Gāzes un naftas nozarē lietotās terminoloģijas un profesionālā žargona tulkošana nereti ir ievērojams izaicinājums tulkotāja darbā.