Tulkošanas tehnoloģijas

Lai veicinātu efektivitāti, ērtību un tempu, pasaulē aizvien plašāk izmanto tehnoloģijas. Valodu pakalpojumu nozare ne ar ko neatšķiras. Atbilstoši situācijai pielietotu inovatīvu tehnoloģiju izmantošana var radīt ievērojamu pievienoto vērtību. Tulkotāji savā darbā aizvien biežāk izmanto specializētas datorprogrammas, lai paātrinātu tulkošanas procesu un uzlabotu kvalitāti.
 

Kā profesionāli tulkotāji spēj stāties pretī šim izaicinājumam? Datorizētās tulkošanas rīki (CAT) automatizē un atbalsta lielu daļu tulkošanas procesa. Tie atvieglo tulkotāju darbu, selektīvi atkārtotai izmantošanai atlasot iepriekš tulkotus tekstus. Šo rīku klāsts pastāvīgi palielinās, turklāt paplašinās to piedāvātās iespējas, padarot iespējamu vadīt projektus no sākuma līdz galam.

 

 

Konfidencialitāte un klienta īpašumtiesību aizsardzība

Mēs pieprasām saviem piegādātājiem ievērot pilnīgu konfidencialitāti. Tas nozīmē, ka neviens darbinieks nedrīkst izpaust trešajai pusei neko par darbu mūsu uzņēmumā. Šādas prasības mums izvirza klienti. Ikviens, kurš tulko mūsu uzņēmumā, paraksta vienošanos par konfidencialitātes ievērošanu. Visi klienta materiāli (saņemti drukātā, elektroniskā vai citā veidā birojā) tiek glabāti tā, lai novērstu jebkādu iespēju, ka tiem piekļūs trešās personas.