Mašīntulkotājiem „jā” vai „nē”?

Mūsdienās arvien lielāka sabiedrības daļa ir gatava paļauties uz dažādiem datortulkojumu risinājumiem. Šoreiz es nerunāju tikai par google translate, kurš savā būtībā nespēj pareizi tulkot garus un sarežģītus tekstus, bet arī dažādiem citiem risinājumiem, kuru reklāmas norāda par salīdzinoši precīziem tulkojumiem, piemēram, Tildes Birojs.

Burtisks tulkojums.

Jāsaprot, ka, tulkojot tekstu internetā vai dažādās programmās, tās jebkuru vārdu uztver burtiski un tieši tā arī tulko. Šī iemesla dēļ teksts kļūst nepiesātināts ar valodas tēlainajiem izteicieniem (aforismiem, teicieniem, frazeoloģismiem u.c.) un tas ir pārāk statisks. Jebkurš teiciens latviešu valodā nekad neizklausīsies un nenozīmēs tieši to pašu arī citās valodās, kā arī dažādiem vārdiem ir dažādas nozīmes, kuru pielietojums atšķiras no konteksta un loģikas, līdz ar to mašīntulkotājs nespēj izvēlēties nepieciešamo vārdu attiecīgajā situācijā.

Atšķiras darbības vārdu laiki.

Kā jau bijām minējuši mūsu facebook profilā, tad valodas atšķiras ne tikai no rakstīšanas stila, vārdu nozīmēm un citiem kritērijiem, bet arī laikiem. Kā piemēru varam minēt Igauņu valodu, kurai ir tikai četri darbības vārdu laiki – viena tagadne un trīs pagātnes. Varam spriest paši, kā izskatīsies tulkots teksts no latviešu valodas uz igauņu valodu, ja vēlamies pavēstīt, piemēram, mūsu nākotnes plānus.

Nepārbaudīts tulkojuma rezultāts.

Acīmredzot, ja tiek izmantots mašīntulkotāju risinājums, tad tā lietotājs nav pārliecināts par savām spējām attiecīgajā valodā. Bet ko darīt, ja vēlies pārbaudīt, vai rezultāts ir korekts? Vienīgais, ko vari darīt, šo tulkojumu nest kādam, kurš pārzina attiecīgo valodu. Bet varbūt uzreiz uzticēt šo darbu nozares speciālistam – tulkam -, kurš šos pienākumus veiks daudz kvalitatīvāk un tādā veidā tev būs iespēja izvairīties no dažādām domstarpībām, kad nav saprotams tulkotais teksts vai tā fragments.

Ja mēs skatāmies kopumā, tad nākas sacīt, ka dažkārt vienkāršākus tekstus, kas ir nepieciešami tikai sev vai saziņai draugu lokā, tik tiešām var tulkot mašīntulkotājos, bet dažādu dokumentu tulkošanai, garākiem tekstiem vai darbiem, kuru tulkotajai versijai ir jābūt pilnībā korektai gan ortogrāfiski, gan stilistiski, tomēr ieteiktu izmantot profesionālus tulkus, kas uzticēto darbu paveiks daudz kvalitatīvāk un ar 100% garantiju.


« Atpakaļ